Over Danny Visser

Danny is 31 jaar en woont sinds 2001 in Utrecht. Hij werkt als afdelings- manager voor een woningcorporatie en heeft veel ervaring op het gebied van wonen. De komende jaren wil hij zich inzetten voor een gezonde woningmarkt in Utrecht. “Ruimte voor Utrecht betekent meer vrijheid in bestemmingsplannen en minder welstandsregels.”

Woningen bouwen waar behoefte aan is

De woningmarkt is ingrijpend veranderd. Een flexibele arbeidsmarkt is alleen mogelijk als mensen ook snel een woning kunnen vinden. In Utrecht is echter een schreeuwend tekort aan studentenwoningen, starterswonin- gen en middeldure huurwoningen. De VVD wil daarom dat er 4.000 studentenwoningen worden gebouwd en een meer flexibele invulling van de bouwprogramma’s voor nieuwbouwlocaties in de gemeente. De oude tekentafelwijsheden moeten van tafel.

Afschaffen erfpacht voor woningen

Erfpacht is een middeleeuws instrument dat een woningeigenaar in gijze- ling houdt bij de verhuurder van de grond onder de woning. Het maakt van de gemeente een soort “landjonker”. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, maar ook elders in de stad, staan woningen in particulier eigendom op grond van de gemeente, waarbij de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht. Die eigenaren hebben daarvoor al de volle grondprijs betaald. De VVD wil af van die erfpacht, door de grond over te dragen. Dat scheelt de gemeente ook een hoop eeuwigdurende administratie en dus ook nog eens geld.

Danny Visser

Ruimtelijke ordening Verkeer Wonen