Over Dennis Wiersma

Dennis is 30 jaar jong en een echte Friese Utrechter. Vanaf de mavo klom hij als eerste in zijn familie op naar de universiteit. Dennis was actief voor de studentenvakbond, was voorzitter van FNV Jong en het jongste lid van de Sociaal Economische Raad. Op dit moment werkt hij voor pensioenuitvoerder PGGM. Hij was afgelopen jaren ook projectleider bij de Aanpak Jeugdwerkloosheid, en adviseerde maatschappelijke investeerder Start Foundation. Als het even kan loopt hij graag een marathon en zijn grootste droom: het schaatsen van de Elfstedentocht. Dennis is verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Hij staat op plek 11 van de VVD lijst. In de Tweede Kamer wil Dennis aan de slag voor meer dan alleen de politiek van vandaag en morgen. Het is zijn missie Nederland toekomstproof, dus ook op de lange termijn mooier en beter te maken. Het beste onderwijs, een arbeidsmarkt die werkt en een goede oude dag.

Minder regels, meer banen

De VVD wil van Utrecht dé werkstad van Nederland maken. In Utrecht moet iedereen een droombaan kunnen vinden, ongeacht leeftijd of opleiding. Meer Utrechters van een uitkering naar werk, makkelijker voor jezelf beginnen, meer geld voor beter onderwijs en minder belasting op huis en auto. Met aantrekkelijke kantoorlocaties en het tegengaan van leegstand wordt Utrecht weer een stad waar werken loont. Daarnaast helpen we ondernemende studenten en start-ups bij het vinden van een bedrijfslocatie. Voor dat alles wil de VVD de komende vier jaar ruimte maken. Voor een Utrecht dat werkt!

Woningen bouwen waar behoefte aan is

De woningmarkt is ingrijpend veranderd. Een flexibele arbeidsmarkt is alleen mogelijk als mensen ook snel een woning kunnen vinden. In Utrecht is echter een schreeuwend tekort aan studenten- en starterswoningen en middeldure huurwoningen. De VVD wil daarom dat er 4.000 studentenwo- ningen worden gebouwd en een meer flexibele invulling van de bouwprogramma’s voor nieuwbouwlocaties in de gemeente. De oude tekentafelwijsheden moeten van tafel.

Dennis Wiersma

Economie Jeugd Onderwijs Sociale zaken Student en starter