Over Gertjan te Hoonte

Gertjan gelooft in de eigen kracht van mensen en het nemen van verantwoordelijkheid. Daarom werkt hij dagelijks aan het verbeteren van de zorg en het realiseren van goede voorzieningen. In de stad Utrecht vindt hij de ideale combinatie van dynamiek en rust. In zijn wijk zuidwest kiest hij voor veilig en bereikbaar. Het stoplicht mag voor de burger wel wat vaker op groen.

Gertjan gelooft in de eigen kracht van mensen en het nemen van verant- woordelijkheid. Daarom werkt hij dagelijks aan het verbeteren van de zorg en het realiseren van goede voorzieningen. In de stad Utrecht vindt hij de ideale combinatie van dynamiek en rust. In zijn wijk zuidwest kiest hij voor veilig en bereikbaar. “Het stoplicht mag voor de burger wel wat vaker op groen.”

Groen licht voor mobiliteit

Stilstaand verkeer vervuilt het meest. De verbreding van de A27 is noodza- kelijk, juist ook voor aan- en omwonenden van de Waterlinieweg, de oude snelweg van vroeger. Daar zijn nu veel opstoppingen met de bijbehorende extra vervuiling. De verbreding van de A27 vermindert daar de druk. Dat is beter voor de doorstroming en levert daardoor minder geluidsoverlast en minder vervuiling op. Bovendien is een goede bereikbaarheid van Utrecht essentieel voor de economische ontwikkeling van onze groeiende stad.

Schoon, heel en veilig

De VVD vindt het aan de Utrechters en bezoekers niet uit te leggen dat we straks een prachtig Stationsplein hebben, een geheel vernieuwd Hoog Catharijne, maar dat de singel stopt, omdat het geld op is om de Catharij- nesingel weer door te trekken. Daarom trekt de VVD daar wel het geld voor uit. De VVD wil goed onderhouden straten, pleinen en parken. De VVD staat voor een gemeente waar mensen zich veilig voelen op straat. Overal en altijd. In je eigen buurt en wijk, maar ook in die straten waar je nu soms liever even níet wilt zijn.

Gertjan te Hoonte

Jeugd Ruimtelijke ordening Veiligheid Verkeer Volksgezondheid Welzijn