Over Kees Geldof

Kees Geldof (54) is 25 jaar woonachtig in Utrecht-Overvecht. Hij is lid van de VVD en al acht jaar voor die partij actief in de gemeenteraad, omdat hij vindt dat alle Utrechters recht hebben op een stad die ze de ruimte geeft om hun kansen te benutten. Een stad die je niet probeert wijs te maken dat subsidie en andere overheidsondersteuning het hoogst haalbare in het leven zou zijn, maar die mensen in hun waarde laat.

Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht

Cameratoezicht heeft bewezen een zeer doeltreffend en efficiënt middel te zijn om overlast en misdaad te bestrijden. Meer cameratoezicht is voor de VVD een noodzaak en de beelden moeten ‘live’ uitgekeken worden. Dan werkt cameratoezicht het best, als verlengde van de surveillance door de politie op straat. Op cameratoezicht is de laatste jaren bezuinigd. De VVD wil er juist meer geld voor uittrekken.

Kleinere overheid, lagere lasten

Utrecht geeft nu per jaar ongeveer 140 miljoen aan subsidies uit. Dat is bijna 450 euro per Utrechter! Dat kan en moet minder. Stoppen met rondpompen van geld in versnipperende subsidies als voor buurtbarbe- cues. De VVD wil een kleinere gemeentelijke overheid die ook geen taken uitvoert die beter en goedkoper door bedrijven kunnen worden uitge- voerd, zoals de afvalinzameling. De VVD wil de onroerende zaakbelasting (OZB) verlagen en de honden- en precariobelasting afschaffen.

Kees Geldof

Economie Financiën en belastingen