Over Lex van Eijndhoven

In 2004 is Lex samen met zijn vrouw neergestreken in Utrecht en sindsdien is Utrecht zijn andere grote liefde. Als binnenstadbewoner ergert hij zich aan de slechte (auto)bereikbaarheid en gebrek aan parkeerplekken, maar toch wordt hij dagelijks blij van de veelkleurigheid en energie van de stad. Als directeur efficiency bij de gemeente Rotterdam (daarvoor accountants- dienst en bij stadstoezicht Amsterdam) heeft Lex kennis van grootstedelijke problematiek, die hij graag inzet voor zijn eigen partij in zijn eigen stad.

De auto is geen melkkoe

De parkeerbelasting wordt in Utrecht als melkkoe gebruikt en dat moet gestopt. De VVD draait de onterechte belastingverhoging terug en de opbrengsten van parkeren komen voortaan ten goede van de aanleg en exploitatie van parkeervoorzieningen, zoals voor extra parkeergarages in en rond de binnenstad. Die zijn nodig voor de bereikbaarheid van onze stad en daarmee ook voor een bloeiende economische ontwikkeling. Betaald parkeren wordt in een straat of buurt alleen maar ingevoerd als er voldoende draagvlak is bij de bewoners.

Geen autoverbod binnenstad

De VVD wil geen verbod voor oudere auto’s in de Binnenstad. De maatre- gel draagt niet bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de uitvoe- ring kost heel veel geld. Dat kan Utrecht beter besteden aan goede door- stroming op de wegen in de en rond stad. Stilstaand verkeer vervuilt het meest.

Lex van Eijndhoven

Financiën en belastingen Verkeer

www.lexvaneijndhoven.nl