Over Matthijs Stekelenburg

Matthijs is 30 jaar en koos een aantal jaar geleden bewust voor Utrecht. Eerst woonde hij op de Amsterdamsestraatweg en sinds 2011 woont hij in de Vogelenbuurt. Afkomstig uit een ondernemersfamilie richtte hij middenin de crisis een succesvol internetbedrijf op. Kansen zien, optimisme en de over- tuiging dat Utrechters er vooral zelf iets van kunnen maken drijven hem.

Keuzes durven maken

1. Ruimte voor ondernemerschap

Het is niet aan de overheid om banen te creëren, maar aan bedrijven. Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en een gemeente die hen begrijpt. Dus: minder regels en procedures voor ondernemers, meer flexibiliteit in bestemmingsplannen en soepel vergunningenbeleid. Resultaat: beter vestigingsklimaat bedrijven, meer banen en economische groei

2. Lage lokale lasten

De lasten van Utrechters kunnen fors omlaag. Dit kan door te snijden in de 140 miljoen euro die nu jaarlijks aan allerlei versnipperende subsidies wordt uitgegeven. Dus: parkeertarieven terug naar een betaalbaar niveau, OZB 20% verlagen, afvalstoffenheffing door aanbesteding verminderen en minder subsidies. Resultaat: een onderne- mende gemeente die zich alleen met kerntaken bezighoudt

3. Keuzevrijheid in mobiliteit

Utrechters dienen zelf te kunnen kiezen hoe zij zich verplaatsen. Dus: geen autoverbod in binnenstad, geen onnodige knips, Noordelijke Randweg Utrecht opwaarderen tot autoweg zonder stoplichten, goede fietsenstallingen en doorgaande fietsroutes met op- en overstapmogelijkheden. Resultaat: een bereikbare stad voor ieder- een met zowel auto, fiets, tram, bus en trein

Matthijs Stekelenburg

Economie Financiën en belastingen Verkeer Wonen