Over Queeny Rajkowski

Met een positieve insteek en hard werken kan je veel bereiken. Daar streef ik naar. Een stem op mij is een stem voor meer ruimte voor Utrecht en haar inwoners. Ik ben Queeny, masterstudent Publiek Management en trotse inwoner van Oog in Al. Ga naar: www.stemqueeny.nl voor meer info.

Studenten en Starterswoningen

Studenten en starters zijn waardevol voor de stad. Daarom moet de gemeente ruimte geven aan deze inwoners. Een betaalbare woonruimte is een grote zorg voor studenten en starters. Ik wil minimaal 4.000 extra studentenwoningen, meer starterswoningen en een flexibele invulling van bouwprogramma’s voor nieuwbouwlocaties.

Je bent Utrechter en je wilt wat

Het wordt steeds belangrijker om naast je studie verschillende praktijk en carrière gerichte ervaringen op te doen. Nu het crisis is, is het erg lastig om als student, zonder werkervaring een bijbaan te vinden of een goede stage.  De VVD wil hierin faciliteren door samenwerking tussen onderwijs (ROC, HU en UU), kennisinstellingen en bedrijven te stimuleren. Daarnaast willen wij meer kennisintensieve bedrijven naar Utrecht halen. Die zorgen voor banen voor hoger opgeleiden en dat is goed voor stages, banen en zorgt er voor dat studenten ook na hun afstuderen in de mooiste stad van het land kunnen blijven wonen en werken. Ook wil ik Utrechters ruimte geven om zich als ondernemer en als persoon te ontplooien. De gemeente moet hierin faciliteren door start-ups en ondernemende studenten te helpen bij het vinden van een bedrijfslocatie.

Gezellig en veilig uitgaan

In Utrecht kan je gezellig uitgaan. Om dit ook veilig te houden, moeten onruststokers worden aangepakt. Meer cameratoezicht is hiervoor noodzakelijk. De beelden moeten live uitgekeken worden, zodat de politie meteen kan ingrijpen. Daarnaast: geen horeca sluitingstijden in Utrecht studentenstad!

Dienstverlening

Ruimte voor Utrechtse ondernemers! Vergunningen moeten langer geldig zijn en waar mogelijk vervangen door meldplicht. Gemeentelijke dienstverlening moet innovatief en digitaal met de burger/ondernemer als klant. Daarnaast: open data als gewoonte, niet als uitzondering.  

Queeny Rajkowski

West Onderwijs Student en starter Veiligheid Wonen

www.stemqueeny.nl