Over Willem Buunk

Willem kiest voor Utrecht als een grootse stad met een kleine gemeente. Waar woningeigenaren worden verlost van onnodige rompslomp zoals erfpacht en welstandsbetutteling. Waar woningcorporaties niet de middeninkomens huisvesten, maar mensen met een laag inkomen van een fatsoenlijke woning blijven voorzien. Een bereikbare en gastvrije stad met betaalbare parkeertarieven voor bewoners en bezoekers.

Groen licht voor mobiliteit

De VVD wil dat Utrecht weer een gastvrije stad wordt voor reizigers. Met passende parkeertarieven, goede doorstroming voor het autoverkeer, beter openbaar vervoer en veilige fietsroutes. Verkeer op de snelwegen rond de stad moet goed kunnen doorstromen en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) moet een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen worden. Dat is nodig om het verkeer beter te spreiden in de noordwestelijke helft van de stad.

Afschaffen erfpacht voor woningen

In Rijnsweerd, Leidsche Rijn en elders in de stad, staan woningen op huur- grond van de gemeente. Deze erfpacht is een Middeleeuws instrument. Meestal is de erfpacht eeuwigdurend afgekocht, dus woningeigenaren hebben de volle grondprijs betaald. De VVD vindt het onrechtvaardig dat woningeigenaren niet alle rechten van de grondeigenaar hebben en wil het volle grondeigendom aan hen overdragen. Dat bespaart de gemeente bovendien een enorme administratieve rompslomp.

Willem Buunk

Verkeer Wonen

www.willembuunk.nl