Mislukking wijkaanpak Kanaleneiland dreigt

De VVD vindt het zorgelijk dat de wijkaanpak van Kanaleneiland dreigt te mislukken. De grondige verbouwing van het centrum van Kanaleneiland wordt afgeblazen en vervangen door enkele cosmetische ingrepen. De VVD vindt het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit in het hele gebied wordt verbeterd, dat er ruimte komt voor  economische ontwikkelingen en dat de gerenoveerde flats op de vrije huurmarkt komen.

De verbouwing van Kanaleneiland vormt een belangrijke pijler voor de wijkaanpak. De VVD heeft de ruimtelijke wijkaanpak altijd gesteund vanwege de combinatie van de verbetering van de veiligheid op straat, de aanpak van overlast en de verbetering van de ruimtelijke en economische kwaliteit van de wijk. Het stadsbestuur kiest er voor om alleen de gevelwand aan de Churchilllaan nieuw te bouwen. Deze vormt de oprit naar de Prins Clausbrug en Papendorp. Het is nog onduidelijk of de ruimtelijke kwaliteit in de buurten achter deze gevelwand verbeterd wordt. Ook de toekomst van het winkelcentrum is onzeker. De VVD maakt zich ernstig zorgen over de wijkverbetering van Kanaleneiland. Het bouwplan voor dit deelgebied vormde de kern van de wijkaanpak. Die lijkt nu te mislukken.

Aanpakken van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte en de samenstelling van het woningbestand zijn de structurele ingrepen die Kanaleneiland nodig heeft. De flatblokken in het centrumgebied zouden om die reden worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bewoners zijn inmiddels verhuisd. De VVD vindt het goed dat de flatblokken worden gerenoveerd, maar ze moeten niet terug gaan naar het gereguleerde woningbestand van de woningcorporaties. VVD-woordvoerder wonen Willem Buunk: “Er zijn in Utrecht veel te veel gesubsidieerde huurwoningen. Een wijk als Kanaleneiland heeft juist grote behoefte aan huur- en koopwoningen op de vrije woningmarkt. De renovatie van de flats en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte mag niet alleen aan de randjes een cosmetische verbetering zijn. Het nieuwe plan moet dit gedeelte van de wijk aantrekkelijk maken voor een nieuwe groep bewoners. Bijvoorbeeld voor starters op de woningmarkt.”

De VVD is niet verrast over de noodzaak om de plannen aan te passen, maar is wel verbaasd dat het hele project in feite wordt afgeblazen. Woordvoerder Willem Buunk: “De effecten van de economische crisis op de woningmarkt en de detailhandel zijn al langer bekend. De gemeente zal daar toch met de partners in het project over in gesprek zijn geweest. Het is wel raar dat er niet eerder een aanpassing in het plan is gedaan en dat het nu ineens bijna helemaal van tafel gaat.”De VVD maakt zich vooral zorgen over de consequenties van de menging van het woningbestand. De kern van de wijkaanpak is immers om de eenzijdigheid van het woningbestand op Kanaleneiland te doorbreken. De wijk kent nu een overmatig aantal goedkope huurwoningen van woningcorporaties. Er is in Utrecht juist behoefte aan middeldure huurwoningen op de vrije woningmarkt en aan betaalbare starterswoningen.

De toekomst van het winkelcentrum is vooralsnog onzeker. De uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel wordt gehalveerd van 12.000 m2 naar 6.000 m2. De financiële gevolgen van deze halvering zijn nog niet bekend, hierover voert het college nog gesprekken met de eigenaar. De VVD wil voorkomen dat – in navolging van winkelcentrum Overvecht – de revitalisering van het winkelcentrum en de openbare ruimte om het winkelcentrum heen, ‘on hold’ komt te staan. VVD-woordvoerder economie Dimitri Gilissen: “De gemeente dient de eerste stap te zetten en te zorgen dat de benodigde middelen om te investeren in de openbare ruimte ook beschikbaar komen.”