Nieuw initiatiefwetsvoorstel VVD zorgt voor betere aanpak woonoverlast

De VVD in Utrecht is blij met het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff dat burgemeesters meer bevoegdheden geeft om overlastgevers aan te pakken. Lijsttrekker Kees Geldof: “In Utrecht kiezen wij de kant van slachtoffers, niet van daders. Met deze wet krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen als het woongenot of de veiligheid van onze inwoners door overlast wordt geraakt.”

Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Geldof: “Ook in Utrecht hebben we er helaas mee te maken, wat er zelfs soms toe heeft geleid dat slachtoffers zich uiteindelijk gedwongen zagen om te verhuizen. Op dit moment kunnen we overlastgevers een waarschuwing geven of uit huis plaatsen. Waarschuwen heeft vaak geen effect. Tot uithuisplaatsing wordt vaak pas overgegaan als de slachtoffers al verhuisd zijn, dan is het al te laat. Met deze wet hoeven we niet meer te wachten tot het zo ernstig is dat we de overlastgevers uit huis moeten plaatsen, maar kan de burgemeester al eerder ingrijpen en handhaven.”

Met de initiatiefwet van Dijkhoff krijgt de burgemeester de mogelijkheid om overlastgevers specifieke gedragsaanwijzingen te geven. Zo kan worden opgelegd dat de overlastgever slechts een beperkt aantal bezoekers per dag mag ontvangen, na een bepaalde tijd helemaal geen bezoekers meer mag ontvangen, zijn hond moet muilkorven of anderszins voorkomen dat de hond overlast veroorzaakt, de portiek leefbaar moet houden, geen luide muziek mag draaien, enzovoorts.