VVD: winst uit 2010 niet weten te behouden

20-03-2014

De Utrechtse VVD heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels gehaald. Lijsttrekker Kees Geldof: “We hebben de winst uit 2010, toen de VVD van 5 naar 7 zetels ging, niet vast kunnen houden. Dat is jammer, maar de kiezer heeft gesproken.” Tijdens zijn toespraak tot de kandidaten en vrijwilligers van de VVD feliciteerde Geldof de winnaars […]

Lees verder

Verkeersergernissen worden aangepakt

17-03-2014

Op het verkeersmeldpunt van de VVD zijn meer dan 1.000 meldingen binnengekomen over ergernissen en onveilige situaties in het Utrechtse verkeer. De meldingen zijn eind december aan de gemeente doorgegeven. De gemeente is nu druk bezig met een analyse van de meldingen en de aanpak van de problemen. Woordvoerder Willem Buunk: “Het is natuurlijk verontrustend […]

Lees verder

Minister Opstelten: Utrecht is bij de VVD in veilige handen

16-03-2014

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft zondag een bezoek gebracht aan De Meern en Leidsche Rijn. Samen met lijsttrekker Kees Geldof ging hij van deur-tot-deur om met bewoners te spreken over actuele thema’s, de aanstaande verkiezingen en het belang om VVD te stemmen. In Veldhuizen gaven bewoners aan zich zorgen te maken over […]

Lees verder

Stop met zeuren, cameratoezicht werkt gewoon; Blog Mark Dijk

In de vijf jaar dat ik in de gemeenteraad heb gezeten, was het bij veiligheidsdiscussies steeds hetzelfde: van links tot rechts wil iedereen dat de gemeente alles op alles zet de stad veiliger te maken. Als het echter gaat om het voegen van de daad bij het woord, dan blijft het bij links stil. En […]

Lees verder

VVD wil onmiddellijk opschorten sloop- en subsidieregeling oude auto’s

14-03-2014

Als voorbereiding op de voorgenomen milieuzone voor personenauto’s heeft het linkse stadsbestuur een peperdure regeling ingericht om oude auto’s te laten slopen. Deze maatregel kost ruim 5,3 miljoen euro en levert maar een marginaal effect op voor de luchtkwaliteit (minder dan 0,01 microgram fijnstof per m3). De VVD wil onmiddellijk stoppen met de regeling. De […]

Lees verder

VVD wil aanpak roekeloos weggedrag

Er is stevige handhaving nodig op snelheidsovertredingen en door rood rijden in Utrecht. Het soms roekeloze weggedrag van weggebruikers behoort tot de top vier van ergernissen die op het verkeersmeldpunt van de VVD zijn binnengekomen. Uit een analyse van de meldingen blijkt dat een betere afstelling van stoplichten en een duidelijker weginrichting niet alle problemen […]

Lees verder

VVD wil wijziging procedure betaald parkeren

De VVD dringt aan op wijzigingen in de procedure voor de invoering van betaald parkeren. De grote maatschappelijke onrust die is ontstaan in Tuindorp laat zien dat de procedure rond de invoering van betaald parkeren niets dan ergernissen oplevert onder bewoners. Het stadsbestuur en de linkse meerderheid in de gemeenteraad van GroenLinks, D66 en de […]

Lees verder

VVD schrijft mee aan “roze stembusakkoord”

13-03-2014

De VVD heeft met andere partijen het ‘roze stembusakkoord’ opgesteld. Veiligheid voor Utrechtenaren en hard aanpakken van discriminatie zijn daarin belangrijke actiepunten. Daarnaast is de voorlichting op scholen een topprioriteit, om ervoor te zorgen dat alle jongeren in Utrecht in vrijheid hun eigen seksuele identiteit of genderidentiteit kunnen ontdekken. Raadslid Willem Buunk: “Ik vind het […]

Lees verder

VVD: eindelijk aan de slag met winkelcentrum Overvecht

Op aandringen van de VVD en andere partijen in de Utrechtse raad gaat het college aan de slag met het verbeteren van de openbare ruimte en bereikbaarheid rond winkelcentrum Overvecht. De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor de slechte staat van de openbare ruimte en het verkeersinfarct dat op drukke dagen ontstaat. Het college had […]

Lees verder

VVD wil plaatsing tijdelijke toiletten in Utrechtse parken

De VVD heeft het Utrechtse college gevraagd of het per direct mogelijk is om tijdelijke toiletvoorzieningen in de grote Utrechtse parken te plaatsen, waaronder het Lepelenburg, Wilhelminapark en het Maximapark. Met de eerste zonnige dagen van dit jaar worden de Utrechtse parken massaal gebruikt door bezoekers die bij hoge nood niet terecht kunnen in een […]

Lees verder

Opstelten en Zijlstra bezoeken Utrecht, De Meern en Leidsche Rijn

Dit weekend brengen VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra en Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten een bezoek aan Utrecht, De Meern en Leidsche Rijn. Zij zullen op straat en van deur tot deur met kiezers in gesprek gaan over de thema’s mobiliteit en veiligheid. Zaterdagmiddag 15 maart – Halbe Zijlstra Fractievoorzitter Halbe […]

Lees verder

Raadslid André van Schie genomineerd voor titel ‘beste raadslid van Nederland’

07-03-2014

VVD-raadslid André van Schie is doorgedrongen tot de laatste 12 genomineerden voor de titel ‘beste raadslid van Nederland’. De lijst van genomineerden wordt vanavond in de uitzending van Pauw en Witteman bekend gemaakt. André van Schie streed als raadslid succesvol tegen de windmolenplannen op Lage Weide en tegen de geldverslindende plannen voor een bibliotheek en […]

Lees verder

Nieuw initiatiefwetsvoorstel VVD zorgt voor betere aanpak woonoverlast

De VVD in Utrecht is blij met het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff dat burgemeesters meer bevoegdheden geeft om overlastgevers aan te pakken. Lijsttrekker Kees Geldof: “In Utrecht kiezen wij de kant van slachtoffers, niet van daders. Met deze wet krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen als het woongenot of de […]

Lees verder

Veilig uit met het UIT-team; blog Jesper Rijpma

Cameratoezicht van grote waarde voor een veilige stapavond In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 februari jl. liep de VVD een nachtdienst mee met het UIT-team van de politie Utrecht. Jesper Rijpma, raadslid, kreeg van het Uitgaans Interventie Team (UIT) van de politie Utrecht een uniek inkijkje achter de schermen van de politie-inzet […]

Lees verder

VVD blij met extra studentenkamers Veemarktterrein

06-03-2014

Misschien wel 100 wooneenheden voor studenten komen er bij op het voormalig Veemarktterrein. Dankzij een initiatief van de VVD is dat één van de nieuwe ambities voor het bouwproject in Utrecht Noord-Oost. Omdat door de gewijzigde marktomstandigheden een nieuw programma moet worden gemaakt met minder gesubsidieerde huurwoningen was er een kans om het programma aan […]

Lees verder

VVD wil opschorting betaald parkeren Tuindorp

De VVD dient bij de gemeenteraadsvergadering donderdagavond een motie in om het betaald parkeren in Tuindorp en Tuindorp Oost op te schorten. In die wijken blijft een grote maatschappelijk onrust voortbestaan over het parkeerbeleid. Bewoners en hun bezoekers worden onnodig op kosten gejaagd en basisscholen worden gedupeerd. Zij moeten voor een deel van hun leerkrachten […]

Lees verder

Station Overvecht vrij toegankelijk

De VVD dient op donderdag 6 maart een motie in om de onderdoorgang van station Overvecht toegankelijk te houden. De NS heeft poortjes voor de voetgangerstunnel geplaatst, maar buurbewoners willen de tunnel ook zonder OV chipkaart kunnen gebruiken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich op initiatief van PvdA en VVD uitgesproken tegen het […]

Lees verder

Persoonsalarmering – een veilig gevoel voor ouderen

Een belangrijke voorziening voor ouderen die slecht ter been zijn en thuis wonen is persoonsalarmering. Het betreft een systeem waarmee zij direct hulp kunnen inroepen, wanneer zij bijvoorbeeld gevallen zijn in huis. De VVD pleit ervoor dat dat systeem meer ingezet wordt en heeft daarom met het CDA vragen gesteld aan het stadsbestuur. “Mensen blijven […]

Lees verder

Beweging op de woningmarkt; blog Willem Buunk

28-02-2014

Onder de druk van verkiezingen wordt alles vloeibaar. De woonwethouders van Amsterdam en Utrecht, beiden van de PvdA, realiseren zich dat het woonbeleid wel erg veel regels omvat en dat scheefwonen toch wel echt onrechtvaardig is voor de echte woningzoekende met een laag inkomen. In een campagnebrief naar minister Blok pleiten ze ineens voor de […]

Lees verder

Uitrol aanpak ‘graffiti-vrij’

27-02-2014

De VVD wil een uitrol van de nieuwe aanpak van bekladding met graffiti over een groter deel van de stad. Schone gevels zijn mooier en bevorderen het veiligheidsgevoel van bewoners. Op voorstel van CDA en VVD heeft de gemeente Utrecht in 2013 de graffitiverwijdering openbaar aanbesteed aan een particulier bedrijf. Op die manier kan voor […]

Lees verder

Meer parkeerplaatsen bij station Vleuten

De VVD is verheugd met het bericht dat er 33 nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd bij station Vleuten. De partij vroeg het college vorig jaar de mogelijkheid te onderzoeken om aan de zuidzijde van het station op een braakliggend stuk terrein meer parkeerplaatsen te realiseren. Raadslid Dimitri Gilissen: “Station Vleuten is een ideale opstapplek voor mensen […]

Lees verder

VVD-minister Stef Blok naar Tuindorp

Aanstaande zaterdag 1 maart bezoekt VVD-minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst de wijk Tuindorp. Hij zal op straat en van deur tot deur met kiezers in gesprek gaan over belangrijke kwesties die in de wijk spelen, zoals de invoering van het betaald parkeren, het afschaffen van erfpacht en de lokale belastingen. Utrechtse VVD’ers en […]

Lees verder

Mislukking wijkaanpak Kanaleneiland dreigt

26-02-2014

De VVD vindt het zorgelijk dat de wijkaanpak van Kanaleneiland dreigt te mislukken. De grondige verbouwing van het centrum van Kanaleneiland wordt afgeblazen en vervangen door enkele cosmetische ingrepen. De VVD vindt het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit in het hele gebied wordt verbeterd, dat er ruimte komt voor  economische ontwikkelingen en dat de gerenoveerde […]

Lees verder

Praat mee over Hart voor de Meern

De VVD heeft Hart voor de Meern. Op initiatief van de partij organiseert de gemeenteraad volgende week dinsdag een raadsinformatieavond over de plannen voor het nieuwe centrum van De Meern. De afgelopen vier jaar heeft het linkse Utrechtse stadsbestuur De Meern links laten liggen. Het nieuwe centrum heeft hierdoor wederom ernstige vertraging opgelopen. De VVD […]

Lees verder

Slachtofferboete paspoort afgeschaft, nu nog bij het rijbewijs

©B10m

25-02-2014

De VVD is blij dat de gehate slachtofferboete bij diefstal van het paspoort per 9 maart gaat verdwijnen. Het stadsbestuur heeft dat geantwoord op vragen van de VVD, zij het met tegenzin. De wethouder geeft in de antwoorden namelijk aan dat de stad de landelijke wetgeving zal moeten volgen en dat het stadsbestuur er niets […]

Lees verder

VVD: Gemeente moet politieke enquête direct intrekken

Gisteren heeft de gemeente een digitale vragenlijst verzonden naar leden van het bewonerspanel waarin onder andere naar de politieke voorkeur wordt gevraagd. De VVD vindt dat de wethouders hiermee hun boekje te buiten zijn gegaan en wil dat de vragen direct worden ingetrokken. Fractievoorzitter Kees Geldof: “Dit hoort niet, de verkiezingen op 19 maart gaan […]

Lees verder

VVD Utrecht geeft startschot voor verkiezingscampagne

23-02-2014

De VVD Utrecht heeft zaterdag het startschot gegeven voor haar gemeenteraadscampagne. In Theater Kikker sprak lijsttrekker Kees Geldof de kandidaten en vrijwilligers van de partij toe. Tijdens deze kickoff presenteerden de liberalen ‘VVD op de Kaart’ en was een voorvertoning te zien van de eigen campagnefilm. Lijsttrekker Kees Geldof: “Op 19 maart kunnen de Utrechters […]

Lees verder

VVD wil geschiedenis stationsgebied zichtbaar maken

19-02-2014

Het stationsgebied heeft de afgelopen decennia vele veranderingen doorgemaakt. In het stationsgebied is daar nu vrijwel niets van te zien. De VVD wil graag dat de gemeente gaat uitzoeken hoe er verwijzingen naar de oude structuur en bebouwing aangebracht kunnen worden.

Lees verder

“Snel duidelijkheid over bioscoop Leidsche Rijn Centrum”

17-02-2014

De fracties van VVD en D66 in de Utrechtse gemeenteraad willen opheldering van het college over de tegenstrijdige berichtgeving over de bouw van de bioscoop in Leidsche Rijn Centrum.

Lees verder

Lees hier meer nieuwsberichten.