Slachtofferboete paspoort afgeschaft, nu nog bij het rijbewijs

©B10m

De VVD is blij dat de gehate slachtofferboete bij diefstal van het paspoort per 9 maart gaat verdwijnen. Het stadsbestuur heeft dat geantwoord op vragen van de VVD, zij het met tegenzin. De wethouder geeft in de antwoorden namelijk aan dat de stad de landelijke wetgeving zal moeten volgen en dat het stadsbestuur er niets voor voelt dezelfde boete bij rijbewijzen te laten verdwijnen. De VVD wil dat het college dat laatste alsnog gaat regelen.

Op 24 januari stelde de VVD vragen aan het college over de gevolgen van de wijziging van de paspoortwet. Die wijziging regelt ook dat de boete die sommige gemeenten heffen bij diefstal van een paspoort moet verdwijnen. In Utrecht is de boete 37 euro, een bedrag dat bovenop de normale aanvraagkosten van ongeveer 50 euro komt. De boete bestaat in Utrecht ook bij diefstal van rijbewijzen.

In de antwoorden schrijft het stadsbestuur dat het de boete per 9 maart moet afschaffen. Raadslid Mark Dijk: “Het afschaffen van de boete gaat niet van harte bij dit linkse college. Het college houdt koppig vast aan de slachtofferboete bij rijbewijzen.”

Het wordt er volgens de VVD niet duidelijker op als inwoners naar de afdeling Burgerzaken moeten. “De heffing van de boete op zich is al niet uit te leggen, laat staan het feit dat de boete wel bij paspoorten verdwijnt, maar niet bij rijbewijzen.” De VVD zal volgende week bij de raadsvergadering een motie indienen om de boete bij rijbewijzen alsnog te laten verdwijnen.

Ten slotte is de VVD verbaasd over het feit dat het college openlijk de minister van Binnenlandse Zaken tegenspreekt. Die had de Tweede Kamer meegedeeld dat de werkzaamheden die gemeentes moeten uitvoeren bij vermissing ‘gering’ zijn. Het stadsbestuur spreekt dat uitgebreid tegen. “Schijnbaar hebben we dus in Utrecht meer ambtenaren nodig voor hetzelfde werk”, aldus Mark Dijk.