Schoon, heel en veilig

De VVD vindt het aan de Utrechters en bezoekers niet uit te leggen dat we straks een prachtig Stationsplein hebben, een geheel vernieuwd Hoog Catharijne, maar dat de singel stopt, omdat het geld op is om de Catharijnesingel weer door te trekken. Daarom trekt de VVD daar wel het geld voor uit. Utrechters en bezoekers moeten weer een rondje kunnen varen om de binnenstad. De VVD wil goed onderhouden straten, pleinen en parken. Met toiletvoorzieningen bij de druk gebruikte parken en speelvoorzieningen.

 

Woningen bouwen waar behoefte aan is

De woningmarkt is ingrijpend veranderd. Een flexibele arbeidsmarkt is alleen mogelijk als mensen ook snel een woning kunnen vinden. In Utrecht is echter een schreeuwend tekort aan studentenwoningen, starterswoningen en middeldure huurwoningen. De VVD wil daarom dat er 4.000 studentenwoningen worden gebouwd en een meer flexibele invulling van de bouwprogramma’s voor nieuwbouwlocaties in de gemeente. De oude tekentafelwijsheden moeten van tafel.

 

Hart voor De Meern en Vleuten

Het nieuwe centrum van De Meern heeft ernstige vertraging opgelopen en verdere vertraging is aan de bewoners en ondernemers niet meer uit te leggen. De VVD wil dat voor 2018 het nieuwe centrum van De Meern is gerealiseerd. Dat moet met een snelle en pragmatische aanpak in goed overleg met de bewoners en ondernemers in De Meern. Het verkeer in en rond Vleuten blijft de gemoederen bezighouden. De VVD wil dat het centrum autoluw en als 30 kilometer zone wordt ingericht. De verbindingsweg naar Maarssen blijft open en het verkeer wordt zoveel mogelijk om het dorp heen geleid.

 

Laat Leidsche Rijn niet links liggen

Het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern blijft ernstig achter. De VVD wil ruimte geven voor tijdelijke voorzieningen en initiatieven van bewoners en ondernemers. Leidsche Rijn Centrum wordt volgens plan gebouwd met nieuwe woningen, winkels, culturele en maatschappelijke voorzieningen en een bioscoop.

 

Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht

Cameratoezicht heeft bewezen een zeer doeltreffend en efficiënt middel te zijn om overlast en misdaad te bestrijden. Meer cameratoezicht is voor de VVD een noodzaak en de beelden moeten ‘live’ uitgekeken worden. Dan werkt cameratoezicht het best, als verlengde van de surveillance door de politie op straat. Op cameratoezicht is de laatste jaren bezuinigd. De VVD wil er juist meer geld voor uittrekken.

 

Afschaffen erfpacht voor woningeigenaren

Erfpacht is een middeleeuws instrument dat een woningeigenaar in gijzeling houdt bij de verhuurder van de grond onder de woning. Het maakt van de gemeente een soort “landjonker”. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, maar ook elders in de stad, staan woningen in particulier eigendom op grond van de gemeente, waarbij de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht. Die eigenaren hebben daarvoor al de volle grondprijs betaald. De VVD wil af van die erfpacht, door de grond over te dragen. Dat scheelt de gemeente ook een hoop eeuwigdurende administratie en dus ook nog eens geld.

 

Meer stad, minder gemeente

Utrecht geeft nu per jaar ongeveer 140 miljoen aan subsidies uit. Dat is bijna 450 euro per Utrechter! Dat kan en moet minder. Stoppen met rondpompen van geld in versnipperende subsidies als voor buurtbarbecues. De VVD wil een kleinere gemeentelijke overheid die ook geen taken uitvoert die beter en goedkoper door bedrijven kunnen worden uitgevoerd, zoals de afvalinzameling. De VVD wil de onroerende zaakbelasting (OZB) verlagen en de honden- en precariobelasting afschaffen.

 

De auto is geen melkkoe

De parkeerbelasting wordt in Utrecht als melkkoe gebruikt en dat moet worden gestopt. De VVD draait de onterechte belastingverhoging terug en de opbrengsten van parkeren komen voortaan ten goede van de aanleg en exploitatie van parkeervoorzieningen, zoals voor extra parkeergarages in en rond de binnenstad. Die zijn nodig voor de bereikbaarheid van onze stad en daarmee ook voor een bloeiende economische ontwikkeling. Betaald parkeren wordt in een straat of buurt alleen maar ingevoerd als er voldoende draagvlak is bij de bewoners.

 

Groen licht voor mobiliteit

De VVD wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opwaarderen tot volwaardige autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dat is nodig om het verkeer beter te spreiden in de noordwestelijke helft van de stad. Verkeer op de snelwegen rond de stad moet goed kunnen doorstromen. Dat is van groot belang voor een evenwichtige benutting van het wegennet en komt ten goede van de luchtkwaliteit: stilstaande auto’s vervuilen het meest.

 

Geen windmolens binnen de stadsgrenzen

De VVD is voorstander van duurzame energieopwekking en iedereen die dat wil kan al groene stroom afnemen. Groene stroom is groene stroom, ongeacht waar dat wordt opgewekt. Binnen de stad kan dat met zonnecellen op het dak, maar windmolens van 150 meter hoog plaatsen is gekkenwerk. Het veroorzaakt enorme overlast en gezondheidsschade en daarnaast waardedaling van woningen en bedrijfspanden.

 

Geen autoverbod binnenstad

De VVD wil geen verbod voor oudere auto’s in de Binnenstad. De maatregel draagt niet bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de uitvoering kost heel veel geld. Dat kan Utrecht beter besteden aan goede doorstroming op de wegen in de en rond stad. Stilstaand verkeer vervuilt het meest.

 

Minder regels, meer banen

Ondernemers en bedrijven zijn de drijvende kracht voor economische ontwikkeling, banen en welvaart. De VVD biedt ruimte aan ondernemers en investeert in Utrecht als vestigingsplaats voor bedrijven. Door het instellen van een economisch investeringsfonds kunnen publiek-private initiatieven worden gestimuleerd waarmee meer werkgelegenheid kan worden aangetrokken. De VVD wil minder regels voor ondernemers, bereikbare en vitale bedrijventerreinen en een gemeente die de samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven stimuleert.