De auto is geen melkkoe

De parkeerbelasting wordt in Utrecht als melkkoe gebruikt en dat moet worden gestopt. De VVD draait de onterechte belastingverhoging terug en de opbrengsten van parkeren komen voortaan ten goede van de aanleg en exploitatie van parkeervoorzieningen, zoals voor extra parkeergarages in en rond de binnenstad. Die zijn nodig voor de bereikbaarheid van onze stad en daarmee ook voor een bloeiende economische ontwikkeling. Betaald parkeren wordt in een straat of buurt alleen maar ingevoerd als er voldoende draagvlak is bij de bewoners.