Geen windmolens binnen de stadsgrenzen

De VVD is voorstander van duurzame energieopwekking en iedereen die dat wil kan al groene stroom afnemen. Groene stroom is groene stroom, ongeacht waar dat wordt opgewekt. Binnen de stad kan dat met zonnecellen op het dak, maar windmolens van 150 meter hoog plaatsen is gekkenwerk. Het veroorzaakt enorme overlast en gezondheidsschade en daarnaast waardedaling van woningen en bedrijfspanden.