Groen licht voor mobiliteit

De VVD wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opwaarderen tot volwaardige autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. Dat is nodig om het verkeer beter te spreiden in de noordwestelijke helft van de stad. Verkeer op de snelwegen rond de stad moet goed kunnen doorstromen. Dat is van groot belang voor een evenwichtige benutting van het wegennet en komt ten goede van de luchtkwaliteit: stilstaande auto’s vervuilen het meest.