Meer stad, minder gemeente

Utrecht geeft nu per jaar ongeveer 140 miljoen aan subsidies uit. Dat is bijna 450 euro per Utrechter! Dat kan en moet minder. Stoppen met rondpompen van geld in versnipperende subsidies als voor buurtbarbecues. De VVD wil een kleinere gemeentelijke overheid die ook geen taken uitvoert die beter en goedkoper door bedrijven kunnen worden uitgevoerd, zoals de afvalinzameling. De VVD wil de onroerende zaakbelasting (OZB) verlagen en de honden- en precariobelasting afschaffen.