Minder regels, meer banen

Ondernemers en bedrijven zijn de drijvende kracht voor economische ontwikkeling, banen en welvaart. De VVD biedt ruimte aan ondernemers en investeert in Utrecht als vestigingsplaats voor bedrijven. Door het instellen van een economisch investeringsfonds kunnen publiek-private initiatieven worden gestimuleerd waarmee meer werkgelegenheid kan worden aangetrokken. De VVD wil minder regels voor ondernemers, bereikbare en vitale bedrijventerreinen en een gemeente die de samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven stimuleert.