Uitrol aanpak ‘graffiti-vrij’

De VVD wil een uitrol van de nieuwe aanpak van bekladding met graffiti over een groter deel van de stad. Schone gevels zijn mooier en bevorderen het veiligheidsgevoel van bewoners. Op voorstel van CDA en VVD heeft de gemeente Utrecht in 2013 de graffitiverwijdering openbaar aanbesteed aan een particulier bedrijf. Op die manier kan voor hetzelfde budget een groter deel van de stad schoon gehouden worden. De VVD ziet kansen om de nieuwe werkwijze uit te breiden naar een groter deel van de stad.

Door samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, scholen en het energiebedrijf moeten meer gevels en schakelkasten voor elektriciteit snel schoongemaakt worden na bekladding. De VVD heeft samen met het CDA aan het college gevraagd om stappen te zetten in de samenwerking met deze organisaties. Woordvoerder Willem Buunk: “De graffitiverwijdering is nu sneller en beter, vooral in het centrum. Maar in woonwijken elders in de stad zien wij graffiti nog onnodig lang op gevels en schakelkasten van het energiebedrijf staan. Dat kan beter”.

De openbare aanbesteding van de gemeentelijke graffitiverwijdering is succesvol verlopen en sinds begin 2013 kan met hetzelfde budget een groter deel van de stad vrij blijven van bekladding met graffiti. De verwijdering van bekladding met graffiti wordt sindsdien gestructureerd vastgelegd in een bestand ten behoeve van opsporing en kostenverhaal op de daders. Begin 2011 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van CDA en VVD aangenomen om Utrecht graffitivrij te maken. De kern van het voorstel is om schaalvoordeel te benutten in graffitiverwijdering in Utrecht door een gezamenlijk opdrachtgeverschap en de openbare aanbesteding aan een marktpartij. De aanbesteding is met succes verlopen en heeft een gunstig contract met een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf opgeleverd. De samenwerking met andere vastgoedeigenaren is in 2013 niet meteen gelukt. Daar ziet de VVD nu kansen voor verbetering.

De resultaten van de nieuwe werkwijze zijn in de stad zichtbaar, maar er zijn ook nog steeds plekken waar graffiti onnodig lang blijft zitten. Een van de ambities van de nieuwe aanpak van graffitiverwijdering is om niet alleen het centrum met een 24-uurs service vrij te houden van graffiti, maar ook de bekladding in woonbuurten elders in de stad aan te pakken.  Op sommige plekken lijkt graffiti onnodig lang op gevels te staan. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap met scholen, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren en eigenaren van objecten in de openbare ruimte, zoals energiebedrijven, is bij de start van de nieuwe aanpak niet direct gelukt. De voordelige openbare aanbesteding van de graffiti verwijdering door de gemeente heeft de aandacht getrokken van woningcorporaties en energiebedrijven, die bij het aflopen van hun eigen contracten mogelijk willen aanhaken bij de gezamenlijke aanpak. Daarnaast is samenwerking met ProRail en NS nodig om de stationsomgeving en spooromgeving vrij te houden van graffiti. Als het aan de VVD ligt, maakt het stadsbestuur meer werk van de uitrol van de snelle graffitiverwijdering naar de wijken buiten het centrum.