Verkeersergernissen worden aangepakt

Op het verkeersmeldpunt van de VVD zijn meer dan 1.000 meldingen binnengekomen over ergernissen en onveilige situaties in het Utrechtse verkeer. De meldingen zijn eind december aan de gemeente doorgegeven. De gemeente is nu druk bezig met een analyse van de meldingen en de aanpak van de problemen. Woordvoerder Willem Buunk: “Het is natuurlijk verontrustend dat er zoveel ergernissen op ons verkeersmeldpunt zijn binnengekomen. Het zijn er ook zoveel, dat het niet allemaal in een paar weken tijd door de gemeente opgelost kan worden. Maar wij zijn blij met de gedegen aanpak van de gemeente om alle meldingen zorgvuldig te bekijken en aan te pakken.” De gemeente heeft aangekondigd over enkele weken met een rapportage te komen.

Het VVD verkeersmeldpunt is in september 2013 geopend. Na 8 weken waren er al 800 meldingen van onnodige ergernissen in het verkeer en van verkeersonveilige situaties gedaan. Eind 2013 zijn de meldingen doorgegeven aan de gemeente en toen stond de teller op 1116. De meldingen komen vanuit alle wijken van de stad en vrijwel alle meldingen zijn goed bruikbaar. De top drie van ergernissen over de wegen en fietspaden van Utrecht zijn (1) verkeersveiligheid, (2) onnodig rood bij stoplichten en (3) verwarrende rotondes.

De gemeente heeft de 1.116 meldingen onderverdeeld in verschillende categorieën. Meldingen die normaal gesproken in het gemeentelijke burgermelding-systeem terechtkomen zijn meteen uitgezet bij de verantwoordelijke afdelingen en zijn meteen opgepakt. Dat gaat dan bijvoorbeeld om meldingen over de slechte staat van onderhoud van het wegdek of onnodige paaltjes op fietspaden. Voor andere meldingen is de oplossing relatief complex of kostbaar. Dat betekent dat de gemeente binnen de bereikbaarheidsprogramma’s moet zoeken naar een mogelijkheid om de problemen op te pakken. In deze categorie zitten bijvoorbeeld de meldingen over onveilige verkeerssituaties. Deze problemen kunnen worden aangepakt met extra geld dat het stadsbestuur beschikbaar heeft voor een veilige inrichting van wegen en fietspaden. In andere gevallen kunnen problemen bij de geplande werkzaamheden worden meegenomen.

Op het verkeersmeldpunt zijn ook meldingen binnengekomen die bij de gemeente al langer bekend waren, maar die tot op heden vanwege beleidskeuzes van het stadsbestuur of vanwege belangen van andere betrokkenen niet zijn opgepakt. De VVD zal de rapportage die de gemeente hiervan geeft kritisch bekijken en zo nodig aandringen op beleidswijzigingen, om de ergernissen van weggebruikers alsnog weg te nemen. Woordvoerder Willem Buunk: “Het stadsbestuur heeft er voor gekozen om geen groene golf in te stellen op een aantal trajecten in de stad. De gemeenteraad had daar wel om gevraagd, bijvoorbeeld op de Vondellaan. Op het verkeersmeldpunt zijn juist bij deze kruispunten opnieuw ergernissen gemeld over de afstelling van verkeerslichten. De VVD wil daar wel wat aan doen”. De VVD hoopt dat de ervaring met het verkeersmeldpunt bij de gemeente niet alleen leidt tot betere wegen en fietspaden. Ook een eenvoudiger systeem voor meldingen op de gemeentelijke website blijkt hard nodig. Woordvoerder Willem Buunk: “Het is natuurlijk bizar dat een politieke partij een website moet bouwen om bewoners van de stad in contact te brengen met het bevoegd gezag over wegen en fietspaden. De gemeente moet hier toch zelf iets op kunnen verzinnen!? De gemeentelijke website is recentelijk vernieuwd, maar een fatsoenlijk vindbare plek waar bewoners en bezoekers makkelijk kunnen laten weten dat een weg gevaarlijk is of een suggestie kunnen doen, die is er nog steeds niet.”