VVD: eindelijk aan de slag met winkelcentrum Overvecht

Op aandringen van de VVD en andere partijen in de Utrechtse raad gaat het college aan de slag met het verbeteren van de openbare ruimte en bereikbaarheid rond winkelcentrum Overvecht. De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor de slechte staat van de openbare ruimte en het verkeersinfarct dat op drukke dagen ontstaat. Het college had eerder in een brief aangegeven geen mogelijkheden te zien nadat private investeerders zich hadden teruggetrokken.

Het college zegt toe voor de zomervakantie met een plan van aanpak te komen voor de aanpassing van de verkeerscirculatie en verbetering van de openbare ruimte. Het geld voor dit plan wordt gevonden in Europese subsidies (EFRO), de investeringsmiddelen stedelijke vernieuwing (ISV3) en verkeersbudget voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties.

Het winkelcentrum Overvecht vervult naast een belangrijke wijkfunctie ook in de behoefte van niet-dagelijkse inkopen in een groot deel van de stad en ver daarbuiten. De VVD vindt het de taak van de gemeente om te zorgen dat het winkelcentrum bereikbaar is en blijft en voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is.

Raadslid Dimitri Gilissen: “De VVD is blij dat het stadsbestuur onze oproep serieus neemt en aan de slag gaat met winkelcentrum Overvecht. Het winkelcentrum vervult een belangrijke functie in de wijk en de gemeente moet haar verantwoordelijkheid pakken en investeren in de bereikbaarheid en de openbare ruimte.”

Het college was helaas niet bereid toe te zeggen dat bewoners en ondernemers een stem krijgen bij de mogelijke invoering van betaald parkeren bij het winkelcentrum. Wethouder Lintmeijer houdt vast aan de uitgangspunten van het nieuwe parkeerbeleid van PvdA, GroenLinks en D66 waarin bewoners geen zeggenschap meer krijgen bij de invoering van betaald parkeren.

Raadslid Dimitri Gilissen: “De VVD is tegen de verdere uitbreiding van het betaald parkerengebied. Ook winkelcentrum Overvecht zou je hier van moeten uitsluiten. Omwonenden en ondernemers zouden de dupe worden, zoals de invoering van betaald parkeren in Tuindorp al heeft laten zien. De VVD wil geen betaald parkeren bij het winkelcentrum.”