VVD: Gemeente moet politieke enquête direct intrekken

Gisteren heeft de gemeente een digitale vragenlijst verzonden naar leden van het bewonerspanel waarin onder andere naar de politieke voorkeur wordt gevraagd. De VVD vindt dat de wethouders hiermee hun boekje te buiten zijn gegaan en wil dat de vragen direct worden ingetrokken.

Fractievoorzitter Kees Geldof: “Dit hoort niet, de verkiezingen op 19 maart gaan over de politieke aansturing van de gemeente. Dan moet de gemeentelijke organisatie zich juist terughoudend opstellen. Alleen bij de verkiezingen vraagt de gemeente in een geheime stemming naar de politieke voorkeur.”

Het college vraagt inwoners niet alleen naar hun politieke voorkeur, maar ook of inwoners zichzelf progressief, conservatief, links of rechts vinden. Tot slot wil het college weten aan welke partijen bepaalde standpunten worden toegeschreven, bijvoorbeeld over een belasting op vlees of het verbreden van snelwegen.

Geldof: “Dit zijn thema’s waar de gemeente niet over gaat, maar wel wordt die suggestie gewekt. De gemeente moet dit soort vragen helemaal niet voorleggen en al helemaal niet in verkiezingstijd.”

In de enquête wordt ook nog gevraagd of de ontwikkeling van een gemeentelijke wietkwekerij moet worden gestopt of niet. Geldof: “Dit is helemaal raar. De gemeenteraad is steeds verteld dat de gemeente zoiets niet gaat doen, maar nu vraagt de gemeente zelf of het moet worden stopgezet. Wie het begrijpt, mag het zeggen.”

De VVD heeft met de fracties van CDA en ChristenUnie, vragen gesteld aan het college. De partijen willen dat het college de enquête direct intrekt en uitleg van het college over de totstandkoming ervan.

Klik hier voor de vragen.