VVD wil aanpak roekeloos weggedrag

Er is stevige handhaving nodig op snelheidsovertredingen en door rood rijden in Utrecht. Het soms roekeloze weggedrag van weggebruikers behoort tot de top vier van ergernissen die op het verkeersmeldpunt van de VVD zijn binnengekomen. Uit een analyse van de meldingen blijkt dat een betere afstelling van stoplichten en een duidelijker weginrichting niet alle problemen in het verkeer kan wegnemen. Onfatsoenlijk hard rijden of roekeloos door rood rijden lijkt op sommige plekken de norm. Woordvoerder Willem Buunk: “De VVD is de partij van geen gezeik over mobiliteit, maar onverantwoord gevaarlijk rijgedrag hoort daar niet bij. Voor een veilige stad moeten weggebruikers zich vooral op de doorgaande wegen in woonwijken en andere plekken beter aan de verkeersregels houden. Daarom willen wij de komende jaren in Utrecht een grotere inzet op handhaving van maximumsnelheid en van andere verkeersregels.”

Snelheidsovertredingen door automobilisten en roekeloos rijgedrag van fietsers worden op de website verkeersmeldpunt.nl veel genoemd als ergernissen in het verkeer die moeten worden aangepakt. Automobilisten moeten zich vooral beter gedragen in de woonwijken van de stad en in de buurt van oversteekplaatsen. Het zijn niet alleen onstuimige automobilisten die andere weggebruikers de schrik van hun leven aanjagen. Ook sommige fietsers moeten kennelijk indringend worden gewezen op het gevaar dat door roodlicht fietsen met zich meebrengt voor henzelf en voor andere weggebruikers.

Op het verkeersmeldpunt zijn ruim 60 meldingen gedaan van plekken waar veelvuldig snelheidsovertredingen worden begaan. Het betreft vaak 50 km wegen die verschillende woonbuurten verbinden. Er zijn ook meldingen over hard rijden op woonstraten waar 30 km de norm, zoals de Oudwijkerdwarsstraat in Oudwijk, de Koekoeksstraat in de Vogelenbuurt en de Zevenwouden in Lunetten. Het aanbrengen van verkeersdrempels is niet altijd een goede oplossing. Een melding is van iemand uit Terwijde laat zien dat hij bij het boodschappen doen tussen huis en supermarkt 20 drempels moet passeren, hetgeen heen en terug 40 drempels is.

Het VVD verkeersmeldpunt is in het najaar 2013 geopend en in een paar maanden tijd volgelopen met meer dan 1.000 meldingen. De bewoners van Utrecht hebben veel verkeersergernissen, maar gelukkig ook veel ideeën over hoe het beter kan. Zorgen over de veiligheid van weginrichting, kruispunten en oversteekplaatsen worden het meest genoemd door bewoners. Het blijft niet alleen bij onoverzichtelijke verkeerssituaties. Weggebruikers beklagen zich ook over elkaars roekeloze rijgedrag. Automobilisten geven aan waar fietsers vaak gevaarlijk door rood rijden en dat ’s nacht zelfs doen zonder fietsverlichting. Fietsers en voetgangers geven aan waar automobilisten vaak met onverantwoord gedrag snelheidsovertredingen begaan.