VVD wil geschiedenis stationsgebied zichtbaar maken

Het stationsgebied heeft de afgelopen decennia vele veranderingen doorgemaakt. Waar nu Nieuw Hoog Catharijne, de vernieuwde Jaarbeurs en de nieuwe OV-terminal verrijzen stond ooit een Utrechtse volkswijk. In het stationsgebied is daar nu vrijwel niets van te zien. De VVD wil graag dat de gemeente gaat uitzoeken hoe er verwijzingen naar de oude structuur en bebouwing aangebracht kunnen worden.

Naast beeldbepalende gebouwen als het station van Sybold van Ravesteyn en De Utrecht waren er tal van kleinere en grotere structuren en historisch interessante gebouwen te vinden. Raadslid André van Schie: “Die liggen nu verstopt in archieven en herinneringen. Dat is zonde; de geschiedenis van het stationsgebied moet beter zichtbaar worden.”

Al vaker heeft de VVD ervoor gepleit om in het stationsgebied referenties aan te brengen naar het Utrecht van het verleden. Zo heeft de VVD onder andere gesuggereerd om de historische loop van de Kruisvaart zichtbaar te maken in het wegpatroon aan de westzijde van de OV-terminal.

De VVD denkt dat er tal van mogelijkheden zijn om historische verwijzingen aan te brengen. Er zijn allerlei moderne technieken waarmee een soort venster naar het verleden gemaakt kan worden. “Een soort digitale kijkdoos”, aldus Van Schie. “Zo kunnen bezoekers zien wat er ooit was op de plek waar nu zoveel nieuw gebouwd is.”

In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur vraagt de VVD om een onderzoek naar hoe uiting kan worden gegeven aan de geschiedenis van het stationsgebied. Daarbij stelt de VVD voor een conferentie te organiseren met de betrokken partijen, zoals Oud-Utrecht, Usine, Aorta, het Utrechts archief, het Nederlands Volksbuurtmuseum, de Projectorganisatie Stationsgebied en de dienst Monumenten en Archeologie.