VVD wil opschorting betaald parkeren Tuindorp

De VVD dient bij de gemeenteraadsvergadering donderdagavond een motie in om het betaald parkeren in Tuindorp en Tuindorp Oost op te schorten. In die wijken blijft een grote maatschappelijk onrust voortbestaan over het parkeerbeleid. Bewoners en hun bezoekers worden onnodig op kosten gejaagd en basisscholen worden gedupeerd. Zij moeten voor een deel van hun leerkrachten parkeervergunningen aanschaffen, die een zware aanslag op hun budget betekenen.

De verontwaardiging in de wijk is terug te voeren op de gebrekkige procedure voor het analyseren van de parkeerproblematiek en de besluitvorming over betaald parkeren als enige oplossing. De VVD wil dat het college van B&W in overleg gaat met bewoners en belanghebbenden, op zoek naar betere oplossingen en een eerlijke procedure.

De oorzaak van de onrust is de terechte irritatie bij bewoners dat de democratische stemronde onder bewoners, de draagvlakmeting, door het stadsbestuur is afgeschaft. Dat geeft bewoners het gevoel dat ze buitenspel gezet zijn. Woordvoerder Willem Buunk: “De nieuwe procedure voor de aanpak van parkeerproblemen kent als enige uitkomst de invoering van betaald parkeren, iets dat ergernis oplevert bij bewoners.” De juistheid van de parkeerdrukmeting staat ter discussie en de manier waarop de uitkomsten van parkeerdrukmeting wordt geïnterpreteerd, wordt door bewoners aangevochten. De manier waarop het stadsbestuur de venstertijden bepaalt, leidt tot onenigheid met de buurt.

In de motie roept de VVD het stadsbestuur op om het betaald parkeren in ieder geval tijdelijk op te schorten. Dat geeft tijd voor bewoners en belanghebbenden om mee te denken over het parkeren in de wijk en het inventariseren en vaststellen van het aantal parkeerplekken, als basis voor een nieuwe parkeerdrukmeting. Op basis daarvan kan samen met bewoners, ondernemers en de scholen in het gebied gezocht worden naar een andere aanpak van parkeerproblematiek die met deze nieuwe parkeerdrukmeting aangetroffen wordt en mogelijk op enkele plekken ervaren wordt. Daarnaast is het van belang om lessen te trekken uit de maatschappelijke onrust die is ontstaan in Tuindorp en Tuindorp Oost. Deze ervaringen kunnen betrokken worden in een nieuw proces ter verbetering van de parkeernota.