VVD wil wijziging procedure betaald parkeren

De VVD dringt aan op wijzigingen in de procedure voor de invoering van betaald parkeren. De grote maatschappelijke onrust die is ontstaan in Tuindorp laat zien dat de procedure rond de invoering van betaald parkeren niets dan ergernissen oplevert onder bewoners. Het stadsbestuur en de linkse meerderheid in de gemeenteraad van GroenLinks, D66 en de PvdA willen de kern van de ellende helaas niet wegnemen: de afschaffing van de democratische stemronde onder bewoners.

De VVD hoopt dat er wel bereidheid is om lessen te trekken uit de valse start van betaald parkeren in Tuindorp. Woordvoerder Willem Buunk: “Bewoners en bezoekers van de wijk zien zich door het stadsbestuur onnodig voor het blok gezet. De tellingen bij het onderzoek naar de parkeerdruk kloppen niet, omdat met een te klein aantal parkeerplekken is gerekend. Bovendien was de parkeerproblematiek beperkt tot slechts enkele plekken in de wijk. Alle bezwaren tegen de procedure zijn door het Stadsbestuur ongehoord terzijde gelegd.” De VVD heeft uitgebreide schriftelijke vragen ingediend om de fouten in de procedure in beeld te krijgen en vraagt om aanpassingen in de procedures.

De VVD wil de democratische stemming onder bewoners (de draagvlakmeting) gewoon weer terug in de procedure. Verder ziet de VVD mogelijkheden voor aanpassing van de procedure op grond van de problematiek in Tuindorp:

  • lagere parkeertarieven en een lager tarief voor de niet-bewonersvergunning voor bedrijven en scholen;
  • er moeten voldoende recente klachten zijn over parkeerdruk in het afgelopen jaar, in plaats van een optelsom van klachten over meerdere jaren;
  • voor een parkeerdrukmeting eerst bepalen wat precies het aantal parkeerplaatsen is;
  • participatie met bewoners over wat het aantal parkeerplaatsen is en welke verbetermogelijkheden er zijn in het markeren of inrichten van parkeerplaatsen om een te grote parkeerdruk aan te pakken.